TEDx Speaker

DEV GADHVI

ANSHU ARORA

DR. CHETAN SOLANKI

ANKIT UTTAM

KARAN KHANNA

DR. GINGER CARLSON

VISHA KHANDELWAL

PRASHANT NARANG

DR. PRAGATI SINGH

OVIYA SINGH