TEDx Speaker

MR. PRATIK GAURI

Dr. RUBY MAKHIJA

MS. SEETA SHARMA

Ms. SUBHA CHANDRASHEKHAR

Dr. SHANTANU SHARMA

Mr. ABHISHEK BANERJI

ARTI CHAUDHRY

SAAKSHAR DUGGAL

KAVYA BUDHIRAJA

MS. GAURI MAULEKHI

PRINCE BANSAL

ANOUSHKA JOLLY

RJ SHRUTI RAJ

DR. JAI MADAAN

SARVAGYA KULSHRESHTHA